Page 5 - BM Mimarlık | E-Katalog
P. 5

VİZYON-MİSYON         Bizim için her farklı proje farklı bir yaklaşım gerektirir ve bu da kavramsal bir tutarlılığın
         geçerli olması gereken bir tasarım anlayışıyla desteklenir.Dünyada her an değişmekte

         olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış
         açıları getiriyoruz. Bu yönelimle; mimari tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki
         uyumu yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz.
         Tanımladığımız kavramsal tasarım bütünlüğü çerçevesinde esnek bir mimari yaklaşımla

         çalışmalarımızı ilerletiyoruz.
                                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10