Page 3 - BM Mimarlık | E-Katalog
P. 3

HAKKIMIZDA
         Varoluşumuzu insanların yaşamasını kolaylaştırarak barınma, dinlenme, çalışma,
         eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları, işlevsel
         gereksinimleri, ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik bir şekilde meydana
         getirmek, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme üzerine
         kurduk.
         Yaşamın hergün artan çeşitliliği göz önüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde
         yapılaşmış fiziki çevreye gereksinim vardır.


         Bu gereksinimin her anında ve alanında geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayacak
         evrensel standartlarda yapılar inşa etmekteyiz.


         Her mekanı en uygun yapı malzemesiyle en yüksek fayda için kendine özgü kültürel,
         fonksiyonel ve teknik olarak gerçekleştiririz.
         Biz, yapıyı bir şey, mobilyaları başka bir şey, yapının konumunu ve çevresini ise diğer bir şey
         olarak kavramadan, bu yapıları ortaya koyan tüm bunların hepsini, bir bütün olarak işleyen,
         tek bir şey olarak görürüz. 20 yıllık tecrübemizi tasarım ve projelerimize aktararak yaşam
         biçimi ve yaşam alanınızı duygularla süslemekteyiz.

                                                           3
   1   2   3   4   5   6   7   8